„Този ​​имот се предлага за интернет продажба. Всички оферти ще бъдат изпратени на продавача, който ще избере офертата, която възнамерява да приеме.
Онлайн офертата не представлява твърда и окончателна оферта, а просто намерение за покупка.
Посочената цена отговаря на възможна първа оферта за собственика, без разходи за покупка.“

Back to Top
Translate »
Écrire un message
Can i help you ?
Hello 👋
Can i help you ?